Ja es šobrīd nevaru samaksāt?

Kā rīkoties, ja es šobrīd nevaru samaksāt Julianus Inkasso?

Vairumā gadījumu varat pagarināt vēstulē norādīto atmaksas termiņu vai noslēgt vienošanos par atmaksas kārtību. Tādā gadījumā parādu varēsiet atmaksāt, veicot ikmēneša maksājumus.

Lai noslēgtu vai mainītu vienošanos par atmaksas kārtību, pierakstieties Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā ŠEIT.

Jautājumu gadījumā rakstiet klientu mums klientu atbalsta tērzētavā.

Ja jums neizdodas pierakstīties Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā, zvaniet mums pa tālruni +37167783131 vai rakstiet uz e-pasta adresi inkasso@julianus.lv.

Neaizmirstiet, ka katrs atliktais maksājums var palielināt jūsu parāda apmēru, jo papildus var tikt aprēķināti kavējuma procenti, parāda piedziņas izdevumi, tiesvedības izdevumi u.c.

Kas notiks, ja neatmaksāšu parādu paziņojumā norādītajā termiņā?

Ar katru saņemto atgādinājumu, palielinās parāda piedziņas izdevumi. Vienlaikus par katru nokavēto apmaksas dienu tiek aprēķināta kavējuma nauda.

Ja parāda piedziņas procesa laikā jūs labprātīgi neatmaksājat parādu, tiek sākts tiesas process. Uzsākot tiesvedības procesu, papildus tiek aprēķināti tiesvedības izdevumi, kas palielinās parāda apmēru.

Ja nepildāt tiesas nolēmumu, prasība tiek nodota tiesu izpildītājam, kurš ir tiesīgs arestēt jūsu bankas kontu, veikt ieturējumus no darba algas, uzlikt liegumu nekustamajam īpašumam, automašīnai, kā arī veikt citas darbības parāda piedzīšanai, saskaņā ar likumu. Papildus tiesu izpildītājs var arī aprēķināt sprieduma izpildes izdevumus, kas palielinās kopējo parāda apmēru.

Skatiet: parāda pārvaldības process.

Man parādu piedziņas uzņēmumam ir jāatmaksā vairāki parādi. Ko man darīt?

  • Informāciju par visām jūsu parādsaistībām ātri un ērti varat apskatīt Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā, kas ir pieejama 24 stundas diennaktī! Pierakstieties
    ŠEIT.
  • Par katru parādu pašapkalpošanās sadaļā varat noslēgt jums vispiemērotāko vienošanos par atmaksas kārtību.

Papildinformāciju varat saņemt, zvanot pa tālruni +3716778 3131. Mēs kopīgi izvērtēsim jūsu situāciju un atradīsim piemērotu risinājumu. Noslēdzot vienošanos savlaicīgi, varat izvairīties no tiesvedības procesa uzsākšanas, kas var palielināt parāda apmēru, jo papildus tiks aprēķināti tiesvedības izdevumi.

Vai un kā es varu noslēgt vienošanos par atmaksas kārtību?

Ātrākais un ērtākais veids, kā noslēgt vienošanos par atmaksas kārtību, ir autentificējoties Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā ŠEIT.

Ja vienošanos par atmaksas kārtību neizdodas noslēgt Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā, parāds ir jāatmaksā vienā maksājumā.

Ja vēlaties vienoties par laika ziņā ilgāku atmaksas kārtību, sazinieties ar mums pa tālruni +371 6778 3131 vai rakstiet uz e-pasta adresi sazinies@julianus.lv.

Ieteikums: veiciet pēc iespējas lielākas iemaksas, jo tad parāda izmaksas būs mazākas (kavējuma nauda un procenti).

Man ir vairāki parādi. Vai varu par visiem saviem parādiem noslēgt vienu vienošanos par atmaksas kārtību?

Par dažādiem parādiem ir jāslēdz dažādas vienošanās par atmaksas kārtību, jo katram parādam ir savs unikālais norādes numurs.

Ja vienlaikus sāksiet atmaksāt visus parādus, kopumā maksāsiet mazāk. Pilnībā atmaksājot pamatparādu, tiek apturēts kavējuma naudas aprēķins.

Iesakām bankā uzreiz izveidot regulārā maksājuma uzdevumu, tādejādi gādājot par ikmēneša maksājumu savlaicīgu veikšanu.

Ja man ir izveidots atmaksas grafiks, vai varu veikt lielākas iemaksas un/vai atmaksāt parādu ātrāk? Kā tas ietekmēs parāda apmēru?

Jo ātrāk atmaksāsiet parādu, jo mazākas būs ar parādu saistītās izmaksas, piemēram, procenti, ar piedziņu saistītie izdevumi u.c.

Ja vēlaties ātrāk atmaksāt parādu, kuram jau ir izveidots atmaksas grafiks, vai samaksāt lielāku summu par atmaksas grafikā noteikto, sazinieties ar mums klientu atbalsta tērzētavā vai zvaniet pa tālruni +371 6778 3131, lai varam veikt attiecīgās izmaiņas*.

Vienlaikus maksājumu apmēru varat arī ērti mainīt pašapkalpošanās sadaļā ŠEIT.

*Vienošanās par atmaksas kārtību ir reģistrēta datubāzē, tāpēc, veicot lielāku maksājumu, datu sistēma neveic automātisku pārrēķinu.