Tiesas process

Saņēmu dokumentus no tiesas. Kas man jādara?

Ja iespējams, nekavējoties apmaksājiet prasībā norādīto summu. Ja nevarat to uzreiz apmaksāt, tad rakstiet uz e-pasta adresi: tiesas@julianus.lv.

Ja apmaksa netiek veikta pēc tiesas sprieduma, tad izpildu dokuments tiek nodots tiesu izpildītājam.

Saņēmu tiesu izpildītāja paziņojumu. Ko darīt?

Visu parādu varat atmaksāt tiesu izpildītājam. Ja parādu esat atmaksājis Julianus Inkasso, tad pievienotā tiesu izpildītāja atlīdzība jāatmaksā tikai tiesu izpildītājam.

Beidzoties brīvprātīgajam izpildes termiņam, tiesu izpildītājs var pielietot piespiedu izpildes līdzekļus, piemērām: apķīlājot bankas kontu, nosūtot rīkojumu darba devējam par ieturējumu veikšanu no darba algas, uzliekot liegumu nekustamajam īpašumam un automašīnai.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi: zti@julianus.lv.