Cik lieli būs mani parāda atmaksas izdevumi?

Kāpēc man ir jāatmaksā ar parāda atgūšanu saistītie izdevumi ?

Parādnieka pienākums atmaksāt parāda administrēšanas izdevumus izriet no Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta.

Uz kāda pamata tiek aprēķināta kavējuma nauda?

Kavējuma nauda ir samaksa jūsu pakalpojuma sniedzējam par jūsu kavēto laiku, kad rēķins(-i) netika apmaksāti.
Kavējuma nauda tiek aprēķināta, sākot no brīža, kad finanšu saistības kļūst iekasējamas, līdz to pilnīgai izpildei.

Kavējuma naudas procentu apmērs ir atkarīgs no līguma, kas noslēgts starp jums un pakalpojuma sniedzēju vai preces pārdevēju, vai likumā noteiktās piemērojamās likmes.

Parāda kavējuma naudas aprēķināšana turpinās arī tad, ja parāda piedziņa ir nodota parādu piedziņas uzņēmumam, tiesai vai prasība ir nodota tiesu izpildītājam.

Kas ir procenti?

Procenti ir samaksa kreditoram par naudas lietošanu. Procentu apmaksu var pieprasīt tikai tad, ja tie ir nolīgti līgumā.

Cik ilgi tiek aprēķināti procenti?

Procentu apmaksu drīkst pieprasīt par periodu, kad kredīta saņēmējam bija tiesības lietot naudu. Proti, sākot no brīža, kad nauda tika izmaksāta, līdz datumam, kad aizdevuma summa bija jāatmaksā. Pēc tam procentu aprēķins tiek pārtraukts.