Jautājumi saistībā ar parādu piedziņu

Uz ko pamatojoties mans(-i) parāds(-i) tiek nodots(-i) iekasēšanai Julianus Inkasso?

Ja neesat apmaksājis rēķinu par preci vai pakalpojumu, jūsu pakalpojuma sniedzējam (kreditoram) ir tiesības vērsties pie Julianus Inkasso saistībā ar parāda piedziņu un noslēgt sadarbības līgumu.

Tāpat arī kreditors var nolemt nodot parādus Julianus Inkasso. Tādā gadījumā visas no līguma izrietošās tiesības pāriet Julianus Inkasso, kurš kļūst par jauno kreditoru.

Es neesmu saņēmis rēķinu. Ko man darīt?

Vispirms pārliecinieties, ka pakalpojuma sniedzējam ir pieejama pareiza jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese).

Pārbaudiet mēstuļu (Surogātpasts, Spam) mapes.

Izlasiet ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu, lai uzzinātu, vai un kā kreditors piestāda rēķinus. Piemēram, uzņēmums nosūta rēķinus tikai tad, ja pakalpojumi ir sniegti par vismaz 5 eiro vai vismaz 1 reizi gadā.

Ja neesat saņēmis rēķinu, tad jums pašam jābūt aktīvam un jālūdz atkārtoti atsūtīt rēķinu. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo no pienākuma to laicīgi apmaksāt.

Ja tiek kavēta apmaksa, rēķinam tiek pieskaitīta kavējuma nauda un parāda piedzīšanas izdevumi.

Prasība ir nepamatota, jo es neesmu saņēmis pamatdokumentus.

Julianus Inkasso kopā ar paziņojumu par parādu nesūta parāda pamatdokumentus.

Tā kā personas kontaktinformācija var mainīties, tad bez jūsu gribas apliecinājuma un personības noskaidrošanas mēs automātiski neizsniedzam parāda pamatā esošos dokumentus.

Lai saņemtu pamatdokumentus un citus papildu dokumentus, lūdzu, zvaniet pa tālruni +37167783131 vai rakstiet uz e-pasta adresi sazinies@julianus.lv.

Kāpēc man savs parāds jāatmaksā Julianus Inkasso, nevis pakalpojuma sniedzējam?

Jūsu pakalpojuma sniedzējs kā savu sadarbības partneri parādu piedziņas jautājumos ir izvēlējies Julianus Inkasso.

Tādējādi Julianus Inkasso ir pieejami visprecīzākie dati par jūsu parāda kopējo summu, un Julianus Inkasso turpmāk nodarbosies ar jūsu parāda piedziņu. Parādsaistības tiks segtas visātrāk, ja parāda kopējā summa tiks ieskaitīta Julianus Inkasso norēķinu kontā.

Saņemot pilnu parāda atmaksu, tiek izbeigts parāda piedziņas process, un par parāda apmaksas faktu tiek informēts arī jūsu pakalpojuma sniedzējs.

No Julianus Inkasso esmu saņēmis atgādinājumu par parādsaistību apmaksu, taču parādu esmu jau atmaksājis. Kāpēc man jāsedz parāda piedziņas izdevumi?

Ja atmaksu esat veicis pēc rēķinā norādītā termiņa un Julianus Inkasso ir jau uzsācis parāda piedziņas procesu, jums papildus pamatparādam ir jāatmaksā arī kavējuma nauda un parāda piedziņas izdevumi.

Ja apmaksu veicāt uzņēmumam, kas jums sniedza pakalpojumu (kreditoram), tad, lūdzu, atsūtiet maksājuma uzdevumu uz e-pasta adresi: sazinies@julianus.lv. Tādā gadījumā jums Julianus Inkasso ir jāsamaksā kavējuma nauda un jāsedz piedziņas izdevumi.

To var ērti izdarīt Julianus Inkasso pašapkalpošanās sadaļā ŠEIT.

Uz jautājumiem atbildam klientu atbalsta tērzētavā vai pa tālruni +37167783131.

Parāda piedziņa notiek līdz pilnīgai (tostarp parāda piedziņas izdevumu) parāda apmaksai. Tikmēr jūsu dati tiek publicēti parādnieku reģistrā.

Kur Julianus Inkasso iegūst informāciju par parādu?

Informāciju par parādu Julianus Inkasso nosūta kreditors jeb uzņēmums/privātpersona, kas sniedz/sniedza jums pakalpojumu. Ja neesat apmaksājis pakalpojuma vai ar pēcapmaksu iegādāto preču rēķinu(-s), Julianus Inkasso tiek iesniegta prasība parāda piedziņai.

Man nav līguma ar Julianus Inkasso. Ar kādām tiesībām jūs apstrādājat manu kontaktinformāciju?

Jūsu pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vērsties pie Julianus Inkasso un noslēgt sadarbības līgumu, lai tiktu piedzīts jūsu parāds.

Julianus Inkasso ir pilnvarots pārstāvēt kreditoru saistībā ar parādu piedziņu gan tiesā, gan ārpus tiesas.

Balstoties uz pilnvaru, Julianus Inkasso ir tiesības apstrādāt parādnieka kontaktinformāciju bez attiecīgās personas piekrišanas.