CENRĀDIS

 

Sagatavots: 16.09.2022

Pakalpojuma apraksts EUR

• Izziņa par parāda atmaksas faktu un parādsaistību neesamību;

• Izziņa par parāda esamību un parāda apmēru;

• Atkārtotu, parāda pamatojošu, dokumentu izsniegšanu parādniekam, ja tiem jābūt tā rīcībā.


10,00*

*Cena tiek norādīta par vienu parāda lietu.