Kad mani dati tiek publicēti parādnieku reģistrā?

Kad manus datus var publicēt parādnieku reģistrā?

Dati parādvēstures datu bāzē tiek ievietoti 36. dienā no pirmās brīdinājuma vēstules nosūtīšanas, ja parādnieks neveic pilnu parāda atmaksu vai nav rakstveidā izteicis pamatotus iebildumus.

Kad es tieku dzēsts no parādu reģistra?

Kreditoram ir tiesības informāciju par parādu publicēt vēl 3 gadus pēc saistību izpildes.

Ātrākais veids, kā attīrīt savu kredītvēsturi, ir pie pirmās iespējas atmaksāt parādu.